برچسب: داستان ایرانی

خرداد ۰۶
داستانک پر زیبا دشمن طاووس

با مجله اینترنتی هنرات همراه باشید :   داستامهای مثنوی معنوی طاووسی در دشت پرهای…

خرداد ۰۳
داستانک پند سقراط

با مجله اینترنتی هنرات همراه باشید :   پند سقراط روزی سقراط ، حکیم معروف یونانی،…

اردیبهشت ۳۰
داستانک شرط پیرزن برای اجاره خانه اش

با مجله اینترنتی هنرات همراه باشید :   داستاهای کوتاه   سه تا دانشجو بودیم…